Cienco5 xin tăng gấp đôi vốn điều lệ lên 878 tỷ đồng

Người đại diện phần vốn Nhà nước, đồng thời là Chủ tịch HĐQT

Cienco5

ông Bạch Ngọc Du vừa có văn bản xin ý kiến của Bộ Giao thông vận tải đối với chủ trương tăng vốn điều lệ từ 439 tỷ đồng lên 878 tỷ đồng.

Ông Du cho biết đây là đề nghị của Tổng giám đốc nhằm có đủ điều kiện tài chính để thực hiện một số dự án BT lớn mà doanh nghiệp này đang theo đuổi.

Điều đáng lưu ý là trong số 3 dự án lớn đang cần góp vốn chủ sở hữu của Cienco 5 có Dự án BT đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây cũ, có tổng mức đầu tư 3.130 tỷ đồng, vốn đối ứng là 626 tỷ đồng; Dự án BT thoái nước động lực phía Tây Nam quận Hà Đông, Hà Nội có tổng mức đầu tư 1.479 tỷ đồng, vốn ứng tham gia là 99 tỷ đồng.

Dự kiến có khoảng 43,9 triệu cổ phần được phát hành cho các cổ đông hiện hữu với giá phát hành là 10.000 đồng (cổ đông sở hữu 1 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu phát hành thêm). Thời gian dự kiến phát hành là ngay sau khi có chấp thuận của Đại hội cổ đông.

Cienco5 hiện có số vốn điều lệ là 439 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 446 tỷ đồng, phần vốn Nhà nước là 17.860.500 cổ phần, chiếm 40% vốn điều lệ; cổ đông lớn còn lại là Tập đoàn Hải Phát, Việt Phương nắm khoảng 55% vốn điều lệ.

Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức chưa hoàn thành những công việc gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *