Luật Đất đai 2013 sẽ tháo gỡ vướng mắc về định giá đất

Vướng mắc trong việc định giá đất làm ảnh hưởng đến tiến độ

giải phóng mặt bằng

. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Hùng Võ (Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *