MIA Design Studio giành danh hiệu Kiến trúc sư của Năm 2017

MIA Design Studio. (Nguồn:

Ashui Awards

)

Nhà nguyện Khâm Mạng ở Huế. (Nguồn: Ashui Awards)

Công ty CP Kỹ nghệ lạnh SEAREFICO. (Nguồn: Ashui Awards)

Phuc Khang Corporation. (Nguồn: Ashui Awards)

Khu đô thị Hùng Thắng. (Nguồn: Ashui Awards)

Ngôi nhà Binh House. (Nguồn: Ashui Awards)

Việt Khôi (Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *