Nghỉ do tinh giản biên chế được hưởng chế độ gì?

Nguyễn Viết Thành (quận Gò Vấp, TP HCM) hỏi: “Tôi 50 tuổi, là viên chức đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Vừa qua, đơn vị của tôi sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự và thông báo cho tôi thôi việc. Khi tôi nghỉ việc sẽ được hưởng quyền lợi gì?”.

Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Căn cứ khoản 3, điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP, ông Thành thuộc trường hợp tinh giản biên chế. Mặt khác, năm nay ông mới 50 tuổi, chưa đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định này, do đó theo khoản 1, điều 10 Nghị định108/2014/NĐ-CP, khi thôi việc ông sẽ được hưởng các khoản trợ cấp gồm: 3 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm và được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng BHXH. Ngoài ra, ông còn được hưởng trợ cấp thất nghiệp, thôi việc (nếu có) theo quy định.

(Theo NLĐ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *