“Ông lớn” địa ốc CEO Group lỗ cả trăm tỷ đồng năm 2020

Một dự án nghỉ dưỡng của CEO Group ở Phú Quốc. Ảnh: CEO Group.

Công ty CP Tập đoàn C.E.O (Mã CK: CEO) vừa công bố báo cáo

tài chính

hợp nhất quý 4/2020 với bức tranh nhiều gam tối.

Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ của CEO Group đạt 641 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá vốn chiếm 496 tỷ đồng, chỉ giảm 52%.

Doanh thu tài chính trong quý đạt 40 tỷ đồng, tăng gần 18 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Một số loại chi phí như chi phí bán hàng, chi phí quản lý

doanh nghiệp

đều tăng. Cùng trong kỳ này, CEO ghi nhận khoản chi phí khác tăng mạnh 23 tỷ đồng.

Do vậy, lợi nhuận thuần từ hoạt động

kinh doanh

của CEO đạt 67 tỷ đồng, giảm 74%. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế âm 580 triệu đồng.

Lũy kế cả năm 2020, doanh thu CEO đạt 1.323 tỷ đồng, giảm 71% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế cả năm âm 103 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ con số này là 607 tỷ đồng.

Năm 2020, Tập đoàn CEO đặt mục tiêu với tổng doanh thu hợp nhất 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 250 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 200 tỷ đồng. Đối chiếu với kết quả đạt được, 2020 thực sự là một năm lao dốc với CEO.

Không giải thích chi tiết, Ban lãnh đạo CEO cho biết kinh doanh năm 2020 không thuận lợi do dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, CEO Group kinh doanh khá tốt. Năm 2019, Tập đoàn CEO đã có một năm hoạt động thành công với nhiều đột phá, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Năm 2019, tổng doanh thu hợp nhất của CEO là 4.633 tỷ đồng, đạt 144% kế hoạch, tăng 95% so với năm 2018. Đồng thời, lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 607 tỷ đồng, tăng 83% so với năm 2018.

Nguyễn Mạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.